slovenský raj
husky logo

Partneri AHS :

HUSKY
výrobca kvalitného outdoorového oblečenia, batohov, spacích vakov a stanov.

DAJAMA vydavateľstvo
sa od začiatku svojej existencie venuje propagácii regiónov Slovenska a vydávaniu publikácií o jeho geograficko-historických oblastiach.

Krásy Slovenska
Turisticko-vlastivedný časopis pre tých, ktorí majú radi turistiku, cestovanie a neustále objavovanie Slovenska.

vytlačiť stránku

Ubytovanie :

penzion Patierna Penzión Pastierňa
Navštívte vyhľádavaný penzión na okraji obce Dedinky,obklopený nádhernou vápencovou galériou Gačovských skál ....

chata Piecky Chata Piecky
Jej názov je odvodený od niekdajšej píly a ešte dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových ....

Turistické trasy :

sucha beláTiesňavou Suchá Belá
túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie....

dedinky Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu
túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je ....

slovensky_raj

Slovenský raj - Národný park

Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za národný park v r. 1988. Ako vyvrcholenie aktivít milovníkov prírody z minulosti, spojených s ochranou tohoto vzácneho prírodného bohatstva. Prvé snahy sa datujú na konci 20. rokov dvadsiateho storočia. Významným krokom je v r. 1931 zákaz ťažby dreva na území Slovenského raja, čo je možné považovať za prvý legislatívny akt ochrany Slovenského raja. V r. 1964 je toto územie ako prvé na Slovensku vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.
V súčasnosti patrí skoro jedna tretina územia parku do najvyššieho stupňa ochrany.

Národný park Slovenský raj tvorí :
11 Národných prírodných rezervácií - Kyseľ, Piecky, Sokol, Suchá Belá, Prielom Hornádu, Tri kopce, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Statená, Vernárska tiesňava a Zejmarská roklina.
9 prírodných rezervácií - Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Ostrá skala, Vyšná Roveň, Barbolica, Mokrá, Muráň, Havrania skala.
4 prírodné pamiatky - Hranovnicke pleso, Čertova diera, Medvedia jaskyňa, Občasný prameň.
1 chránený areál - Knola.
1 národná prírodná pamiatka - Dobšinská ľadová jaskyňa.

Výmera vlastného územia parku je 19763 ha. Výmera ochranného pásma je 13 011 ha. Hranice parku nie sú totožné s horopisnými hranicami Slovenského raja. Územie parku a ochranného pásma patrí podl'a geomorfologického členenia do dvoch oblastí.

Podstatnú časť zaberá oblasť Slovenské rudohorie s celkami :
1. Spišskogemerský kras - jeho súčasť Slovenský raj tvorí centrálnu časť parku.
2. Stolické vrchy - do parku zasahujú nepatrne juhozápadne od kóty Ondrejisko (1270,6 m).
3. Volovské vrchy - zasahujú do ochranného pásma vo východnej časti, v okolí kóty Vel'ká Knola (1265,9 m).

Oblasť Fatransko - tatranská zaberá len malú časť svojimi celkami :
1. Nízke Tatry - územie parku na západ od obce Vernár.
2. Homádska kotlina - zasahuje do ochranného pásma na severe.

Unikátne krasové územie planín, popretkávaných kaňonmi a tiesňavami s bohatým podzemným svetom jaskýň, vzácnou flórou a faunou kladie pred nás tieto úlohy: ochrana a zvel'aďovanie prírodného prostredia, udržanie biologickej rovnováhy, usmerňovanie hospodárskej výroby aj turistických aktivít. V neposlednom rade aj vedecko - výskumné úlohy. V širšom pohl'ade je to úloha vytvárať a zachovávať ekologicko - funkčné priestory.
Jednou z foriem poznávania národného parku pre širokú turistickú verejnosť je budovanie náučných chodníkov. V súčasnosti existuje 5 trás :
1. Občasný prameň - Havranía skala.
2. Prielom Hornádu na trase Čingov - Letanovský mlyn
3. Dedinky - Geravy - Stratenská pila
4. Dobšinská ládová jaskyňa
5. Chodník mládeže - Smižianska Maša - Čingov.

Pri návšteve Slovenského raja nezabúdajte, že ste vstúpili do národného parku, v ktorom je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.