slovenský raj
husky logo

Partneri AHS :

HUSKY
výrobca kvalitného outdoorového oblečenia, batohov, spacích vakov a stanov.

DAJAMA vydavateľstvo
sa od začiatku svojej existencie venuje propagácii regiónov Slovenska a vydávaniu publikácií o jeho geograficko-historických oblastiach.

Krásy Slovenska
Turisticko-vlastivedný časopis pre tých, ktorí majú radi turistiku, cestovanie a neustále objavovanie Slovenska.

vytlačiť stránku

Ubytovanie :

penzion Patierna Penzión Pastierňa
Navštívte vyhľádavaný penzión na okraji obce Dedinky,obklopený nádhernou vápencovou galériou Gačovských skál ....

chata Piecky Chata Piecky
Jej názov je odvodený od niekdajšej píly a ešte dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových ....

Turistické trasy :

sucha beláTiesňavou Suchá Belá
túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie....

dedinky Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu
túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je ....

turistika

Geologické pomery NP

Územie Slovenského raja patrí do oblasti Slovenského rudohoria. Spoločne s Muránskou planinou do celku Spišskogernerský kras. Na západe hraničí s Nízkymi Tatrami, na severe s Hornádskou kotlinou. Geomorfologické hranice Slovenského raja nie sú totožné s hranicami Národného parku Slovenský raj, ako to vyplýva zo state o národnom parku. Najvyšší vrchol v Slovenskom raji je Ondrejisko (1270,6 m). V centrálnej časti dominuje výhl'adový vrchol Havrania skala (1155,6 m), vo východnej častí ochranného pásma Vel'ká Knola (1265,9m). Najvyšším vrcholom na území národného parku je Predná Hol'a (1545,6 m). Najnižším miestom je údolie Hornádu pri Smižianskej Maši (470 m). V geologickej stavbe územia prevládajú triasové vápence, v menšej miere aj dolomity. Práve v oblastiach budovaných vápencami sú dobre zachované zvyšky povrchového reliéfu spred mnoho miliónov rokov. Najstarším je mierne zvlnená severozápadná časť planiny Glac, kde sú zachované relikty staropaleogénneho reliéfu (okolo 40 mil. rokov). Rozsiahlejší starý reliéf, z mladších treťohôr (6 mil. rokov) zaberá územie planín vyššej úrovne (1000 - 1110 m) ako Glac, Geravy Skal a, Pelc a iné. Sú dotvorené krasovými javmi ako závrty, úvaly, ponory, škrapy, vo vel'kej miere aj podzemnými krasovými javmi - jaskyne a priepasti. Unikátny je jaskynný komplex Stratenskej jaskyne. Celkovo je evidovaných okolo 280 jaskýň a priepastí. V reliéfe dominujú dve geomorfologické formy. Spomenuté krasové planiny a riečne doliny, ktoré územie rozčlenili. V okrajových častiach dominujú kaňony riek Hnilec a Hornád. Do okrajov planín sa zarezali tiesňavy ako Vel'ký a Malý Sokol, Kysel', Piecky, Suchá Belá a iné. Zdobia ich vodopády, skalné stupne, kaskády a pereje. Klimatické pomery sú rovnako pestré ako reliéf. Územie patrí do mierneho klimatického pásma na rozhraní medzi oceánskym a kontinentálnym typom podnebia. Dochádza tu k stretu relatívne suchšej oblasti Hornádskej kotliny a vlhšej oblasti Slovenského rudohoria. Charakteristickým prvkom je teplotná inverzia, kedy v údoliach a kaňonoch je nižšia teplota než na vrcholoch a hrebeňoch.