slovenský raj
husky logo

Partneri AHS :

HUSKY
výrobca kvalitného outdoorového oblečenia, batohov, spacích vakov a stanov.

DAJAMA vydavateľstvo
sa od začiatku svojej existencie venuje propagácii regiónov Slovenska a vydávaniu publikácií o jeho geograficko-historických oblastiach.

Krásy Slovenska
Turisticko-vlastivedný časopis pre tých, ktorí majú radi turistiku, cestovanie a neustále objavovanie Slovenska.

vytlačiť stránku

Ubytovanie :

penzion Patierna Penzión Pastierňa
Navštívte vyhľádavaný penzión na okraji obce Dedinky, obklopený galériou Gačovských skál ....

chata Piecky Chata Piecky
Jej názov je odvodený od niekdajšej píly a ešte dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových ....

privat Cassiopea Privát Cassiopea
Ubytovanie Cassiopeia sa nachádza v južnej časti Národného parku Slovenský raj v obci Mlynky ....

Kláštorisko Kláštorisko
Klaštorisko -jediné turistické stredisko vo vnútri Slovenského raja je aj významnou archeologickou lokalitou....

slovensky_raj

Východiskový bod : Spišské TomášovceCez Čingov na Soviu skalu

Spišské Tomášovce – Džurkovec – Čingov – Sovia skala – SmižanyPoloha : Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod : Spišské Tomášovce, zastávka SAD, zastávka ŽSR
Časový rozvrh : Spišské Tomášovce – Džurkovec 1/2 hod. – Čingov 1/4 hod. – Sovia skala 1/2 hod. – Smižany-Maša 3/4 hod. – Smižany 1/2 hod
Spolu : 2 1/2 hod
Prevýšenie : 158 mNáročnosť : nenáročná a pohodlná túra vedúca po kvalitných cestách a chodníkoch, strmšie stúpanie treba prekonať len pri výstupe na Soviu skalu. Trasa je dobre značkovaná, avšak viacnásobná zmena farby turistického chodníka si vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Popis trasy : túra na začiatku ponúka pohodlný prístup do rekreačnej oblasti Čingov v rozšírenej časti Prielomu Hornádu. Vystupuje na skalnú terasu Sovia skala a v závere pohodlne prechádza rozšírenou časťou Prielomu Hornádu až do jeho vyústenia do Hornádskej kotliny. V chatovej oblasti Košiarny briežok a v Čingove je možnosť občerstvenia. Začneme od železničnej stanice v Spišských Tomášovciach (520 m) zelenou turistickou značkou (5723) vedúcou priamo cez obec k rázcestiu turistických značiek. Odbočíme doľava na modrú značku a prejdeme okolo futbalového ihriska a hospodárskeho dvora za obec. Za potokom sa vydáme doprava a po úzkej asfaltovej ceste prídeme do autokempingu v časti Džurkovec u (565 m). Od rázcestia turistických značiek pôjdeme po žltej značke (8737) krátko dolu lesným chodníkom k ústrednej orientácii v Čingove (490 m). Pokračujeme zelenou značkou (5751) a po mostíku prejdeme na pravý breh Hornádu. Na rázcestí Čingov-lúka nás zeleno značkovaný chodník povedie vpravo hore cez lúku a pomedzi chaty do lesa. Pomerne strmo vystúpime na terasu Sovia skala (522 m). Jej skalná galéria je súčasťou vrcholu Čingova (652 m) a poskytuje nádherný výhľad na rozšírenú časť Prielomu Hornádu s rekreačnou oblasťou Čingov a na časť Hornádskej kotliny s Vysokými Tatrami v pozadí. Z plošiny sa vrátime tou istou trasou k rázcestiu Čingov- lúka. Pokračujeme doprava modrou značkou (2829). Táto časť trasy ponúka pohodlný prechod záverečným úsekom Prielomu Hornádu. Chodník lemujú zalesnené svahy PR Čingovské hradisko v. V závere prejdeme cez mostík na ľavý breh a vyjdeme z údolia do Maše (časť obce Smižany). Hornád tu opúšťa 16 km dlhý kaňon Prielomu Hornádu. Od turistického rázcestia Smižany-Maša (489 m) pokračujeme po asfaltovej ceste s modrým značkovaním. Súbežne vedie aj žltá značka. Za podjazdom odbočíme doprava a ďalej pôjdeme po žltej značke. Obcou prejdeme k železničnej stanici v Smižanoch (485 m), kde sa trasa končí. Variant: V závere trasy môžeme v časti Smižany-Maša pokračovať po žltej značke (8737) do Smižian k autobusovej zastávke, kam prídeme asi o 1 hod.

1.Ďžurkovec chatová oblasť a autokemping povyše Spišských Tomášoviec. Spolu s Čingovom sa koncom 14. storočia spomína ako kopijnícka osada tzv. Malej župy. Lokalita je významným paleontologickým náleziskom fosílií z treťohôr (pred 45 mil. rokov).
2.Čingovské hradisko (prírodná rezervácia) významné archeologické nálezisko (slovanské osídlenie Hradisko) a geomorfologicky, biologicky, kultúrno- historicky i krajinársky cenný priestor s pôvodnými drevinami a so štruktúrou lesa s výskytom teplo- a suchomilnej vegetácie a zriedkavých živočíšnych druhov nadväzujúci na NPR Prielom Hornádu.V drevinovej vrstve sa nachádza dub zimný, v krovinovom poschodí je častá višňa mahalebková a tavoľník prostredný.Skalné bralá oživujú desiatky vzácnych kvitnúcich rastlín. Významný je výskyt chránených druhov motýľov.